Opis projekta: Mizarsko podjetje, območje Kohezijske regije zahodne Slovenije. Projekt nabave osnovnega sredstva je sofinancirala Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt: Nabava CNC stroj Rover 2243-Biesse

Vrednost projekta: Skupna vrednost projekta znaša 314.000,00€

Viri financiranja:

  • Delno lastna sredstva
  • Delno sofinancirala RS iz Evropskega sklada za regionalni razvoj;
  • https://eu-skladi.si/

Cilj projekta:

  • Možnost razvoja novih izdelkov z večjo dodano vrednostjo
  • Bistveno izboljšanje vpliva na okolje saj gre za energetsko učinkovitejši stroj.
  • Cilji so bili doseženi
Top